skip to Main Content

Ono na čemu uvek insistiramo je da vrednost naših proizvoda sadrži dva elementa – sam proizvod i podršku Phoenix tima koja taj proizvod čini mnogo vrednijim. Jedan od veoma bitnih činioca naše ponude je podrška koju pružamo svojim kupcima. Upotreba lakirerskih proizvoda je najzavisnija od samog korisnika u odnosu na sve druge grane auto-reparautre. Upravo to je razlog za postojanje podrške za upotrebu proizvoda na visokom nivou. Pored same obuke za upotrebu proizvoda, u prilici smo da izvršimo snimanje (audit) vaše lakirerske radionice i sačinimo detaljan izveštaj sa savetima i uputstvima za povećanje efikasnosti i poboljšanje radnog učinka. Redovno održavamo seminare za osiguravajuće kuće čime približavamo vaš posao proceniteljima oštećenja i olakšavamo međusobno razumevanje svih učesnika u sanaciji nastale štete.Bitno je istaći saradnju sa AUDATEX-om, software-om za standardizaciju procene štete koji ujedno predstavlja zajednički jezik proizvođača automobila, osiguravajućih kuća, lakirerskih servisa i proizvođača farbarskih materijala. Naš posao je da klijentima pružimo profesionalnu tehničku podršku i učinimo da se uz nas kao partnera osećaju sigurno u vođenju svog lakirerskog servisa. Phoenix trening centar Phoenix pitajte tehničara
Back To Top